แนะนำหนังสือน่าอ่าน

0039a1 1  
มะเร็งหายด้วยอาหาร
ชื่อเรื่อง
มะเร็งหายด้วยอาหาร
ผู้แต่ง
กำจัดมะเร็งได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์
สำนักพิมพ์
นานมีบุ๊คส์
 

หนังสือเล่มนี้นำเสนอการรักษามะเร็งแบบบูรณาการ คือ ใช้วิธีทางการแพทย์ เช่น การผ่าตัด เคมีบำบัด และการฉายรังสี ควบคู่ไปกับวิธีโภชนบำบัด นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งกับอาหารการกิน และรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงพฤติกรรมการกินที่ถูกสุขลักษณะ เช่น ลดการกินเกลือ ลดการกินเนื้อสัตว์ และไขมันจากสัตว์ พร้อมเผยเมนูอาหาร 5 วัน ที่ไม่เพียงแต่ต้านมะเร็งเท่านั้น แต่ยังทำให้หายจากโรคต่างๆ สุขภาพกลับมาสมบูรณ์แข็งแรง