Saturday, 18 November 2017
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

แนะนำหนังสือน่าอ่าน

  

   
 ecom     

 จัดทำโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

     

12 มิ.ย. 2558 ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 กองการศึกษาฯ ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

Read more...

17 มิ.ย. 2558 ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ วัดบ้าหัวนา ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 กองการศึกษาฯ ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ  วัดบ้านหัวนา ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

Read more...

ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ เทศบาลวัดสระทอง 18 มิ.ย. 2558

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 กองการศึกษาฯ ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

Read more...

บริการสืบค้นข้อมูล

โรงภาพยนต์ 3 มิติ

e-book สิ่งพิมพ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

  

หนังสือเที่ยวร้อยเอ็ด   หนังสือที่ระลึก "บุญผะเหวดร้อยเอ็ด 58"
 t01       p01