การเปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด  

Thailand Knowledge park Roi Et (TK Park Roi Et) 

 

การเปิดให้บริการ

aa

วันทำการ  : เปิดทำการทุกวัน

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น - 19.00 น.

                เสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 09.00 - 17.00 น.


 

 

 

 p1  การสมัครสมาชิก และต่ออายุสมาชิก

  • ลงทะเบียน และถ่ายรูป ณ จุดลงทะเบียนข้อมูลสมาชิก
  • ชำระค่าธรรมเนียม และรับบัตรสมาชิก
  • การสมัครสมาชิก ต้องเตรียมบัตรประชาชน หรือเลขบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

p2 อัตราค่าธรรมเนียม

         อายุต่ำกว่า 18 ปี           ค่าสมัครสมาชิก 50 บาท/ปี

        อายุต่ำกว่า 18 - 60 ปี    ค่าสมัครสมาชิก 100 บาท/ปี

        ชาวต่างชาติ                 ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท/ปี

        ผู้ด้วยโอกาส/ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสามเณร/คนพิการ     (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)